Είστε εδώ

Lorca Federico Garcia, «Ρομάντζα του μαύρου πόνου», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4613-4614