Είστε εδώ

Σπυρέλη Χρυσούλα, «Αντίλογος στο ποτάμι», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. (εσώφυλλο)