Είστε εδώ

Παππά Λένα, «Ο εαυτός μου», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. (έσω οπισθόφυλλο)