Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Λένα Παππά, Πεντόβολα, Εκδόσεις Ιωλκός, Αθήνα 1999. Μια ενδιαφέρουσα ποιητική συνομιλία με το παρελθόν», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4581-4583