Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Το μήνυμα», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4580