Είστε εδώ

Πάσχος Παντελής Β., «Ποιητικό ουρανοδρόμιο», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4570-4573