Είστε εδώ

Μάνιου Γεωργία, «Πρόθεση και βίωμα στο ποίημα “Βίου περιπέτεια” της Λένας Παππά», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4528-4531