Είστε εδώ

Κορνέτη Έλσα, «Η ποίηση της Λένας Παππά. Τα μπλε χέρια της αγωνίας, Εκδόσεις Αρμός (2001)», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4520-4526