Είστε εδώ

Κορέλας Χρήστος, «[Επιστολή του Χρήστου Κορέλα στη Λένα Παππά]», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4520