Είστε εδώ

Παππά Λένα, «Ερωτικό», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4516-4517