Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Η ποίηση της Λένας Παππά και η αρχή του μίτου», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4512-4515