Είστε εδώ

Δελησάββας Μιχάλης Π., «Λένας Παππά, Τα ποιήματα. Γ' τόμος. Εκδόσεις Αρμός 2001», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4503-4505