Είστε εδώ

Γόνης Βασίλης, «[Η Λένα Παππά με τον φακό του Βασίλη Γόνη]», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4502