Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Η ποίησις της Λένας Παππά. Μια συνολική θεώρησις», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4494-4498