Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Σχόλιο στην ποίηση της Λένας Παππά», Πάροδος, τχ. 38 (Σεπτέμβριος 2010), σ. 4492-4494