Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Κοντά της για λίγη ώρα», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. (έσω οπισθόφυλλο)