Είστε εδώ

Κουντουρίδης Βάσος Α., «[Απόψεις, κριτικές και σχόλια για το εικαστικό έργο του Ι. Παπανελόπουλου]», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4478-4479