Είστε εδώ

Παπανελόπουλος Γιάννης, «Εξήγηση για την μη εξήγηση», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4476