Είστε εδώ

Φωτεινός Κώστας Θ., «Ο κύκλος της Εστιάδος», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4450-4452