Είστε εδώ

Τριλλίδης Γιώργος, «Κριτικογραφίας επίσκεψις. Για τον Χαραλαμπίδη. Κριτικά κείμενα. Εισαγωγή, ανθολόγηση κειμένων Θεοδόσης Πυλαρινός. Εκδόσεις Αιγαίον, σελ. 442», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4447-4449