Είστε εδώ

Κοσμόπουλος Δημήτρης, «Η αέναος ιστιοδρομία», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4382-4385