Είστε εδώ

Γιαρένης Ηλίας, «“Η αγία Ελένη στην Κύπρο”. Το θαύμα του σταυρού και η βιωματική επικύρωση ενός “ανιστόρητου” μύθου», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4369-4373