Είστε εδώ

Παπανελόπουλος Γιάννης, «Ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης», Πάροδος, τχ. 37 (Ιούλιος 2010), σ. 4354