Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία της Χλόης Κουτσουμπέλη]», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 4040