Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Φωτεινή Χαμιδιελή», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 4034-4037