Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η διηγηματογράφος Μαρία Κουγιουμτζή», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3982