Είστε εδώ

Απέργης Παντελής, «Το βιβλίο. Άννας Πετροπούλου: Με φόντο την πόλη, Εριφύλη, 2007», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3937-3938