Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το βιβλίο. Η ιδιαίτερη χώρα της Όλγας Ντέλλα. Όλγα Ντέλλα: “Της αλυπίας είναι η χώρα”, ποιήματα, εκδόσεις Ιδαλγός 2009», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3932-3933