Είστε εδώ

Κρεμνιώτης Χρίστος, «Το βιβλίο. Trésor poétique. Μια μικρή αναζήτηση για Το χαμένο ποίημα του Ηλία Κεφάλα», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3891-3894