Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη,Μαργαρίτη Ειρήνη, «Συνάντηση με μια ηθοποιό. Συνομιλία της Χλόης Κουτσουμπέλη με την Ειρήνη Μαργαρίτη», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3850-3852