Είστε εδώ

Καριζώνη Κατερίνα, «Ιωάννης Τσιουράκης, Ήχος πλάγιος. Μόνος, εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος, ποιήματα, 2008», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3842-3844