Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία του Arthur Schnitzler]», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3752