Είστε εδώ

Θεριανός Σπύρος, «Βικτωρία Παπαδάτου: Τραγούδια από σεντέφι, Εκδόσεις Ηριδανός, Αθήνα 2008», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3747-3749