Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Βικτωρία Παπαδάτου: Ονείρου ανάβαση, πεζογραφήματα, Ηριδανός 2008», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3737-3745