Είστε εδώ

Giacometti Alberto, «[Γλυπτό του Giacometti]», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3715