Είστε εδώ

Σταφυλάς Μιχάλης, «Το αυτονόητο στο βιβλίο», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3708-3709