Είστε εδώ

Λάγκε Έρση, «Η θεϊκή θύελλα», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3704-3705