Είστε εδώ

Δρούζα Ελένη, «Ένα ξεχασμένο παιδί», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3703