Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Λογοτεχνική δημιουργία - Εκδοτική δραστηριότης - Αναγνωστικό κοινό. Μια προβληματική συνάρτησις», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3695-3699