Είστε εδώ

Rumanski Igor, «[Σκίτσο]», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3680