Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Milan Rúfus», Πάροδος, τχ. 33-34 (Ιανουάριος 2010), σ. 3673-3674