Είστε εδώ

Τεχλεμετζής Γρηγόρης, «Η Όνειρος/Ζέφη Δαράκη/Εκδόσεις της “Εστίας”», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3658-3659