Είστε εδώ

Τερζή Μαρία, «Οι τύχες του υπερρεαλισμού: το παράδειγμα της Ζέφης Δαράκη», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3642-3655