Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Το ανεστραμμένο κάτοπτρο της ποίησης (“Η μνήμη ηχώ μες στον καθρέφτη”)», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3617-3622