Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3613-3616