Είστε εδώ

Μοδινού Εύα, «Μια ανάγνωση της Κρεμασμένης», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3605-3612