Είστε εδώ

Μάνιου Γεωργία, «Η πολυσημία του χρόνου και ο Ουρανός στη συλλογή Σε ονομάζω θα πει σε χάνω», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3593-3596