Είστε εδώ

Κορνέτη Έλσα, «Το όνειρο εκκρεμές στο ποιητικό σύμπαν. Η ποίηση της Ζέφης Δαράκη. Ωσάν λέξεις, Εκδόσεις Καστανιώτη 1998», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3584-3587