Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Ζέφη Δαράκη. Πορεία προς την άηχη γλώσσα», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3581-3584