Είστε εδώ

Κεσμέτη Νατάσα, «Η απεικόνιση ως ανάγκη στην ποίηση της Ζέφης Δαράκη», Πάροδος, τχ. 32 (Νοέμβριος 2009), σ. 3576-3581